De zittingstermijn zit er bijna op!

 

Bij het verstrijken van de zittingstermijn staat de OR een aantal activiteiten te wachten. Ongeacht hoe de start van een nieuwe OR zal verlopen, tegen het einde van de zittingsperiode zal elke OR zich een aantal vragen moeten stellen:

 • Is er iets veranderd in de organisatie of in de wet- en regelgeving waardoor het OR-reglement moet worden aangepast?
 • Wat zijn de wettelijke termijnen om vakbonden en medewerkers op de hoogte te brengen van de nieuwe zittingsperiode?
 • Hebben we nog een up-to-date draaiboek?
 • Hoe krijgen we goede nieuwe mensen in de OR?
 • Hoe organiseren we verkiezingen?

Zo'n periode voorafgaand aan eventuele verkiezingen kan flink wat werk met zich meebrengen. En zeker wanneer er op dat moment andere vraagstukken om aandacht vragen binnen de OR is het belangrijk de activiteiten rondom verkiezingen goed te coördineren.

Odyssee kan uw OR hierbij op verschillende momenten en op diverse manieren ondersteunen.

1. De verkiezingscampagne. Of, nog geen OR wat nu? 

In de periode naar de eerste of de nieuwe zittingstermijn bieden wij u de mogelijkheid van een verkiezingscoach: afhankelijk van de vragen die u heeft zal deze met u meekijken en denken over zaken als: 

 • Het opstellen van een nieuw of het een check van het bestaande OR-regelement 
 • Het opstellen van een draaiboek voor de verkiezingen, waarin aandacht voor de verschillende wettelijke activiteiten en termijnen, en voorbeelden van brieven aan vakbonden en medewerkers 
 • Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën om geschikte (nieuwe) OR leden te vinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een workshop 'guerrilla marketing en creatief denken' voor de OR. Ook het betrekken van de bestuurder en heldere communicatie met de medewerkers verdient aandacht op dit moment.
 • Adviseren over de uitvoering van verkiezingen wanneer zich voldoende kandidaten hebben gemeld 
 • Aandacht voor de overdracht naar de nieuwe OR
2. Hoe maken we verkiezingen tot een succes? 

Steeds meer ondernemingsraden ontdekken de voordelen van digitale verkiezingen.Om hierin een goede partner te kunnen zijn voor uw OR is Odyssee onlangs een samenwerking aangegaan met Inkesta. 
Deze organisatie heeft zich gespecialiseerd in het organiseren van digitale OR verkiezingen, voor elke OR, aangepast aan uw wensen en volgens strikte privacyregels. 

Wij brengen u graag in contact met Inkesta wanneer er verkiezingen georganiseerd moeten worden.Daarnaast, en ook wanneer u besluit de verkiezingen niet digitaal te organiseren, denkt de verkiezingscoach graag met u mee over voorwaarden voor hoge opkomst of het opstellen aansprekende profielen van de kandidaten.
3. Hoe maakt u de nieuwe OR tot een succes?

Ook al lijkt er niet zoveel veranderd, het is belangrijk om bij de start van een nieuwe zittingsperiode bewust stil te staan bij de nieuwe setting.Wederom afhankelijk van de situatie en uw wensen, ondersteunt Odyssee de nieuwe OR bij de vraagstukken die dan spelen: 
 • Wat wordt de koers van de nieuwe OR en hoe stemmen we af met de bestuurder? 
 • Hoe verdelen we de taken? 
 • Waaraan hebben nieuwe (en meer ervaren) OR leden behoefte als het gaat om scholing en training van vaardigheden?
Dus, zit uw zittingstermijn er bijna op en wilt u de nieuwe periode met energie en nieuw elan tegemoet treden? Download dan hier het draaiboek OR verkiezingen of neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee.Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *