OR en gemeentelijke samenwerking

Waarom?
Alle gemeenten in Nederland maken deel uit van vaak meerdere samenwerkingsverbanden. Dit ten aanzien van uitvoeringstaken (afvalinzameling of innen van belastingen) ondersteunende taken (personeel, ict, juridisch) en soms t.a.v. beleidsontwikkeling. Motieven tot aangaan van samenwerking zijn kosten, minder kwetsbaar, meer kwaliteit en klantgerichtheid. Gevolgen zijn er voor het personeel (verschuiving van taken, krimp van formatie, andere cao) en voor de organisatie (complexe besturing en besluitvorming).
Het is voor een OR lastig grip te krijgen op de ontwikkeling van al die samenwerkingsverbanden. 
In de training krijgt u overzicht over de situatie m.b.t. samenwerking in de eigen gemeente en kunt u de rol en strategie van de eigen OR formuleren.

Voor wie?
Voor OR-leden van gemeenten die meer invulling wensen van hun OR ten aanzien van samenwerking met andere gemeenten. 


Resultaat?
Na afloop van de training:
  • kent u in de diverse vormen van samenwerking tussen gemeenten
  • heeft inzicht in de mogelijke motieven voor gemeentelijke samenwerking en de gevolgen ervan voor organisatie en personeelheeft u een beeld van de rollen van een OR bij gemeentelijke samenwerking
  • heeft u handvatten om als OR een rol te vervullen bij gemeentelijke samenwerking

Programma
Het programma van de training kent de volgende opbouw:
  • inleiding over gemeentelijke samenwerking: diverse vormen, juridische basis, motieven en mogelijke gevolgen voor organisatie en personeel
  • u inventariseert de diverse samenwerkingsverbanden van de eigen gemeente en u gaat na wat de motivatie was deze samenwerking aan te gaan en ten slotte brengt u de gevolgen (positief en negatief) in kaart.
  • de rol van de OR zowel juridisch (WOR) als strategisch
  • u formuleert als OR een eigen visie en vult uw rol in bij zowel de huidige als toekomstige vormen van samenwerking. 

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *