OR en Raad van Toezicht

Waarom?
Veel ondernemingsraden hebben een beperkte relatie met de Raad van Toezicht. Vaak ziet men elkaar alleen tijdens de plichtmatige aanwezigheid van een lid in de art.24 overlegvergadering. De OR die deze situatie laat voortbestaan doet zichzelf tekort.
Er zijn tal van mogelijkheden om als OR voor een veel actievere opstelling richting RvT te kiezen. Allereerst is er de mogelijke rol van de OR bij de benoeming van leden van de RvT. Vervolgens staan in de WOR een aantal bepalingen over informatie-uitwisseling. RvT en OR beschikken beide over belangrijke informatie van de organisatie. Uitwisseling van deze informatie verstevigt zowel de rol van de OR als de rol van de RvT. Geregelde informatie-uitwisseling versterkt bovendien de onderlinge relatie. Dat kan van pas komen in crisissituaties in de organisatie.

Voor wie?
De training is met name bedoeld voor OR-en van stichtingen in de zorg, het onderwijs, de cultuursector en de maatschappelijke dienstverlening die hun relatie met de RvT willen versterken. 
 
Resultaat?
Na afloop van de training:
  • bent u bekend met de rol van een RvT in de organisatie
  • bent u op de hoogte van allerlei sectorafspraken over het al of niet instellen van een RvT
  • kunt u uitvoer geven aan de bevoegdheden van de OR in relatie tot een RvT
  • beschikt u over tips voor invulling van de samenwerking tussen OR en RvT

Programma
In het programma komen de volgende aspecten aan de orde:
  • de rol van de RvT in een organisatie mede in relatie tot de bestuurder en de OR
  • de bepalingen voor het instellen van een RvT in de governance code van de sector
  • analyse van de relatie OR-RvT in de eigen organisatie
  • de bevoegdheden van de OR in relatie tot een RvT in de WOR en sectorafspraken in governance code en cao
  • handvatten en tips voor de OR om de relatie met de RvT productief te maken
  • plan van aanpak om de eigen rol richting de RvT verder in te vullen en te versterken
Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *