OR en Raad van Commissarissen

Waarom?
Veel ondernemingsraden hebben een beperkte relatie met de Raad van Commissarissen. Vaak ziet men elkaar alleen tijdens de plichtmatige aanwezigheid van een commissaris in de art.24 overlegvergadering. De OR die deze situatie laat voortbestaan doet zichzelf tekort.
Er zijn tal van mogelijkheden om als OR een veel actievere opstelling richting RvC te kiezen. Allereerst is er een wettelijk verplichte actieve rol van de OR bij de benoeming van commissarissen. Vervolgens staan in de WOR een aantal bepalingen over informatie-uitwisseling. RvC en OR beschikken beide over belangrijke informatie over de onderneming. Uitwisseling van deze informatie verstevigt zowel de rol van de OR als de rol van de RvC. Geregelde informatie-uitwisseling versterkt bovendien de onderlinge relatie. Dat kan van pas komen in crisissituaties in de onderneming. Hoe? Met de module OR en Raad van Commissarissen.

Voor wie?
De training is met name bedoeld voor OR-en van ondernemingen met een RvC en die hun relatie met de RvC willen versterken. 

Resultaat?
Na afloop van de training:
 • Bent u bekend met de rol van een RvC in een onderneming
 • Bent u op de hoogte van wettelijke aspecten over de RvC
 • Kunt u uitvoer geven aan de bevoegdheden van de OR in relatie tot een RvC 
 • Beschikt u over tips voor invulling van de samenwerking tussen OR en RvC

Programma
In het programma komen de volgende aspecten aan de orde:
 • De rol van de RvC in een onderneming, mede in relatie tot de bestuurder en de OR
 • De bepalingen voor het instellen van een RvC uit de structuurwet
 • Analyse van de relatie OR-RvC in de eigen onderneming
 • De bevoegdheden van de OR in relatie tot een RvC in de WOR en de structuurwet
 • Ontwikkelingen ten aanzien van de invulling van het toezichthouderschap door een RvC volgens de Nederlandse Governance Code
 • Handvatten en tips voor de OR om de relatie met de RvC productief te maken
 • Plan van aanpak om de eigen rol richting de RvC verder in te vullen en te versterken
Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *