Invloed op pensioen

Waarom?
Het Nederlandse Pensioenstelsel kraakt aan alle kanten. De pensioenuitkering die aan werknemers is toegezegd is al lang niet zo zeker meer als dat het leek. Waar mogelijk stappen werkgevers vaak over naar een beschikbaar premiestelsel. Door onder andere de lage rente en laag rendement op beleggingen levert een beschikbaar premie stelsel niet het pensioen op waarop wordt gerekend. Daarbij komen de risico’s in toenemende mate bij de werknemer zelf te liggen. 
Als de pensioenregeling voor medewerkers niet verplicht ondergebracht is bij een bedrijfstakpensioenfonds of anderszins geregeld is in de cao, is de kans heel groot dat u als ondernemingsraad in de komende periode te maken krijgt met mogelijk ingrijpende wijzingen in het pensioen voor de werknemers van uw organisatie. Het gaat om veel geld van werknemers, gemiddeld werken zij een dag in de week voor hun pensioen. Recent is instemmingsrecht van de ondernemingsraad versterkt en kan de ondernemingsraad meer dan voorheen invloed uitoefenen op belangrijke maar meestal lastige keuzes. Deze training bereidt u voor op een goede aanpak van pensioenvraagstukken. 

Voor wie?
Ondernemingsraden die zich willen verdiepen in deze belangrijke arbeidsvoorwaarde, in het bijzonder ondernemingsraden en pensioencommissies die zich goed willen voorbereiden op te verwachtte wijzigingen en daarop gericht invloed kunnen en willen uitoefenen. 

Resultaat?
Na het volgen van deze training:   
 • kent en begrijpt u de hoofdlijnen van de pensioenregelingen voor de medewerkers van uw eigen organisatie en de praktische consequenties daarvan
 • kent u de mogelijkheden en bevoegdheden van de ondernemingsraad om invloed uit te oefenen op een pensioenregeling
 • kent u de actuele ontwikkelingen en de te verwachtten gevolgen daarvan voor medewerkers en de rol van de ondernemingsraad.
 • kunt u gericht overleg voeren met uw directie over wijzigingen in pensioenregelingen
 • heeft u als ondernemingsraad de urgentie en het belang vastgesteld om pensioen aan te pakken
 • Programma:   
 • Aan de orde komen: 
 • opbouw van het Nederlandse pensioenstelsel volgens het driepijlerssysteem
 • de verschillende pensioensystemen en hun mogelijkheden en risico’s
 • traditionele en nieuwe uitvoerders
 • de regelingen voor de eigen medewerkers en het lezen van het eigen UPO (uniform pensioen overzicht)
 • de bevoegdheden en mogelijkheden van de ondernemingsraad
 • mogelijk te verwachten wijzigingen en scenario’s.
 • gewenste werkafspraken met de bestuurder
 • hoe betrek je de achterban
 • het benoemen van prioriteiten en planning van activiteiten
  
Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis: