Vernieuwing van Medezeggenschap

Waarom?
In veel organisaties is de medezeggenschap nog georganiseerd op basis van wettelijke uitgangspunten uit de jaren 80 van de vorige eeuw (belangenbehartiging, conflictmodel). Onder invloed van maatschappelijke ontwikkeling veranderen arbeidsorganisaties ingrijpend. Kenmerken zijn: meer diffuse besluitvorming, organisch veranderen en meer directe participatie. Ook de verhoudingen tussen bestuurder en OR en OR en achterban zijn aan veranderingen onderhevig: meer samenwerking en meer inhoudelijke betrokkenheid van de OR bij tal van kwesties.
Al deze veranderingen noodzaken tot een heroriëntatie van de OR in de organisatie: moderne medezeggenschap. 
Odyssee heeft veel ervaring in het begeleiden van dergelijke trajecten waarin bestuurder en OR samen de huidige medezeggenschap evalueren en doelen stellen voor modernisering.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor ondernemingsraden die, al of niet samen met hun bestuurder, kritisch willen kijken naar hun huidige praktijk van medezeggenschap en bereid zijn te investeren in modernere vormen van medezeggenschap.

Resultaat?
Na afloop van de training of werksessie:
  • Heeft u inzicht in ontwikkelingen gericht op moderne medezeggenschap
  • Beschikt u over een analyse van de stand van de medezeggenschap in uw eigen organisatie
  • Heeft u een visie geformuleerd ten aanzien van de gewenste ontwikkeling van de medezeggenschap in uw eigen organisatie.

Programma
In de training of werksessie komen de volgende elementen aan de orde:
  • Een verkenning van de ontwikkelingen van medezeggenschap vanuit het oogpunt van de OR, de bestuurder en de achterban. De balans tussen directe participatie en medezeggenschap uitgeoefend door de OR komt ook aan de orde.
  • U krijgt een instrument aangereikt om de huidige medezeggenschap in uw eigen organisatie te evalueren met de stakeholders bestuurder, achterban en OR.
  • De ontwikkeling van een visie vanuit de positie van de OR op de ontwikkeling van medezeggenschap in de eigen organisatie
  • Een uitwerking van de initiatieven van de OR, gericht op modernisering van medezeggenschap, in de vorm van een actieplan.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis: