Meedenken over strategisch beleid

Resultaat:   
Na afloop heeft u handvatten om een goede gesprekspartner te zijn van de bestuurder/directie met betrekking tot het strategisch beleid binnen uw organisatie. U kunt adviseren op de belangrijkste beleidsgebieden, vanuit eigen beeldvorming en analyse.  
 
Programma:  
De volgende thema’s komen per beleidsgebied aan bod:  
  • De beleidscyclus  
  • Het meerjaren beleidsplan
  • Vertaling naar tactisch en operationeel beleid.  
  • Eigen SWOT-analyse maken  
  • Hoe bij te dragen vanuit de OR?
Waarom:
De grote lijnen worden uitgezet vanuit strategische doelen. Waar wil een organisatie staan over bijvoorbeeld 5 jaar? Welke producten en/of diensten worden er dan geleverd? Wat betekend dat voor medewerkers? Allemaal vragen die vaak op hoofdlijnen worden beantwoord. Wil je daar als OR in meedenken dan is deze training schikt voor u.   
Om te kunnen meedenken zullen er een aantal stappen gezet moeten worden. namelijk op het juiste moment in de beleidscyclus de juiste bijdrage leveren.  
 
Voor wie:  
Deze training is geschikt voor OR-en die weten wat er speelt maar het nog lastig vinden om op strategisch beleidsniveau een bijdrage te leveren.


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis:

Aansluitend vervolg: