Verdieping beleidsgebieden

Waarom?
Een proactieve OR, die invloed wil uitoefenen op belangrijke beleidsgebieden in de eigen organisatie, maakt gebruik van het initiatiefrecht in de WOR. De wet verplicht de bestuurder om naar aanleiding van initiatiefvoorstellen daadwerkelijk besluiten te nemen. 
De basis voor de adviezen/initiatiefvoorstellen is de ‘ervaringsdeskundigheid’ van de verschillende OR-leden en hun achterban. Een dergelijke werkwijze heeft ook gevolgen voor de organisatie van het OR-werk. Bijvoorbeeld: het organiseren van een levendige achterbancommunicatie en projectmatig werken.
Een proactieve opstelling is bijzonder inspirerend voor het OR-werk en heeft toegevoegde waarde voor de organisatie.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor goed ingewerkte OR-en die op zoek zijn naar een meer proactieve opstelling en die zich inhoudelijk willen verdiepen in kwesties die in de eigen organisatie spelen. 

Resultaat?
Na afloop van de training:
  • kent u methodieken om problemen en knelpunten in uw eigen organisatie te herkennen
  • heeft u tools om problemen te analyseren en oplossingen te formuleren
  • kunt u deze oplossingen in de vorm van een advies voorleggen aan uw bestuurder
  • kent u het initiatiefrecht uit de WOR en weet u hoe dit recht in te zetten voor uw advisering aan de bestuurder.

Programma
In de training gaat u aan het werk met problemen of knelpunten uit uw eigen organisatie. Het programma van de training kent de volgende opbouw:
  • in een inleiding gaat de trainer aan de hand van de verschillende beleidsgebieden in op eventuele problemen en knelpunten 
  • na een korte instructie voert u een kwalitatieve SWOT-analyse ten aanzien van één of twee beleidsgebieden van de eigen organisatie
  • presentatie door de trainer over het formuleren van problemen, het analyseren om vervolgens te komen tot mogelijke oplossingen. Ook wordt aandacht besteed aan het omgaan met informatiebronnen
  • u formuleert en analyseert een probleem of knelpunt in de eigen organisatie
  • presentatie door de trainer over het gebruik maken van het initiatiefrecht in de WOR. Vervolgens formuleert u aan de hand van het eerder geformuleerde probleem een initiatiefvoorstel
  • afgesloten wordt met een aantal tips en aanzien van het omgaan met initiatiefvoorstellen en de organisatie van de werkwijze van de OR in deze.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis:

Aansluitend vervolg: