De beleidsgebieden van uw organisatie

Waarom?
Een OR met kennis en een eigen visie ten aanzien van het beleid van de organisatie is een betere gesprekspartner voor zijn bestuurder. Zo’n eigen visie bestaat uit kennis en herkennen van het beoogde beleid in de organisatie. OR-leden en hun collega’s ervaren de uitvoering van beleid en kunnen op basis van die ervaringen gericht feed back geven aan de bestuurder over de resultaten van de beleidsvoering.
Zo’n eigen visie bestaat ook uit het zien van samenhang van de verschillende beleidsgebieden. Bij het overleg over veranderingen in de organisatie zal een OR zich een beeld moeten vormen van de financiële en sociale gevolgen.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor OR-leden die met hun bestuurder het gesprek aan willen gaan over het beleid van de organisatie in al zijn toonaarden.

Resultaat:
Na afloop van de training:
 • Heeft u inzicht in wat wordt verstaan onder beleid en beleidsontwikkeling in een organisatie
 • Kent u de verschillende beleidsgebieden in een organisatie: 
 • Beleid ten aanzien van de producten/diensten en de markt
  • Financieel beleid
  • Organisatiebeleid
  • Sociaal beleid
  • Arbobeleid
 • Bent u bekend met de bevoegdheden van de OR krachtens de WOR ten aanzien van de beleidsgebieden
 • Kunt u de verschillende beleidsgebieden herkennen in uw eigen organisatie
Programma
Het programma van de training kent de volgende opbouw:
 • Een inleiding over beleid en beleidsontwikkeling. Aan de orde komen het onderscheid tussen strategisch, tactisch en operationeel beleid en de beleidscycli. Vervolgens gaan we in op de diverse beleidsgebieden. Per gebied worden de belangrijkste begrippen benoemd. Ten slotte komt de samenhang van beleidsgebieden aan de orde.
 • Met behulp van een checklist herkent u de aanwezigheid van de verschillende beleidsgebieden in uw eigen organisatie. U beoordeelt ook de uitvoering van het beleid op de verschillende beleidsgebieden.
 • Rol van de OR ten aanzien van beleid: ingegaan wordt op de bevoegdheden van de OR op de verschillende beleidsgebieden. Daarbij krijgt u ook tips hoe als OR uw rol en invloed op beleidsvoering te vergroten.
 • Ten slotte formuleert u een aantal acties voor de eigen OR om zijn rol ten aanzien van de beleidsvorming te vergroten.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis:

Aansluitend vervolg: