Mobiliteit

Waarom?
De economie trekt aan en op de arbeidsmarkt komen steeds meer vacatures. Dat biedt perspectieven voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen en kansen willen grijpen in een volgende functie. Of voor medewerkers die, in relatie met hun levensfase, zoeken naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé. Maar het biedt ook kansen voor werkgevers die de interne doorstroom van medewerkers willen bevorderen. Want zowel voor organisatie als voor medewerker geldt: “Rust roest”. Daarom is het nu een ideale tijd om stil te staan bij mobiliteitsbeleid: hoe bevorderen we een gezonde doorstroom en wat hebben medewerkers nodig om in balans te komen of te blijven? Om in deze discussie de belangen van medewerkers en organisatie bij elkaar te brengen is het noodzakelijk om als OR goed beslagen ten ijs te komen. Deze trainingsdag brengt u in die positie! 

Resultaat?

Aan het einde van deze training heeft u: 
  • kennis over actuele ontwikkelingen en best-practices rondom dit thema
  • een inventarisatie gemaakt van mobiliteitsregelingen binnen de eigen (collectieve) arbeidsvoorwaarden  en onderzoek gedaan naar inzet en effecten van de regelingen
  • aandachtpunten geformuleerd ter verbetering van het mobiliteitsbeleid
  • een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak, of wellicht zelfs een initiatiefvoorstel, voor de OR. 

Programma- onderdelen:
  • korte presentatie van actuele ontwikkelingen, voorbeelden van best-practices uit verschillende sectoren 
  • invullen van een Checklist mobiliteit voor de eigen organisatie 
  • oefenen van overleg met de bestuurder en/of hoofd HRM, op basis van argumenten

Voor wie:  
  • Leden van ondernemingsraden of onderdeel commissies (HRM, personeel, arbeidsvoorwaarden) 

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis: