Pensioen in Zicht - Individueel traject

Voor mensen die wel behoefte hebben aan voorbereiding op het pensioen maar door omstandigheden niet aan een cursus in groepsverband kunnen deelnemen, bieden wij de voorbereiding op het pensioen aan op individuele basis. Dat kan van toepassing zijn als men door ziekte aan huis gebonden is, als iemand door een beperkt uithoudingsvermogen of een handicap het niet kan opbrengen gedurende meerdere dagdelen in een conferentiecentrum te werken of als iemand heel nadrukkelijk ‘geen groepsmens’ is, waardoor het leren in groepsverband eerder belemmerend dan bevorderlijk zal zijn.
 
Algemeen
Werknemers die stoppen met hun betaalde baan kunnen zich via een individueel traject Pensioen in Zicht voorbereiden op een nieuwe toekomst waarin zij anders dan voorheen actief zullen zijn. Het traject is bedoeld voor werknemers -en hun eventuele partner- die binnenkort stoppen of net gestopt zijn met betaald werken. Zij krijgen de kans om de komende levensfase naar eigen inzicht vorm te geven.
U hebt zich wellicht afgevraagd of ‘ leren pensioneren ’ wel zinvol is. De praktijk leert echter dat deelnemers die u zijn  voorgegaan met veel voldoening en plezier terugkijken op het door hen gevolgde traject. Met de begeleider kijkt u terug op uw werkzame leven, maakt u de balans op van het heden en blikken we vooral ook vooruit naar de jaren die voor u liggen.
 
Voor Wie
Het traject Pensioen in Zicht heeft het meeste effect vanaf ongeveer een half jaar voor uw laatste werkdag. Ervaring leert dat men in deze periode de meeste veranderingen doormaakt en voorbereidingen treft. Met onze cursus helpen wij u hierbij graag op weg.
Met ons aanbod bedienen wij zowel (echt)paren als alleenstaanden. Bij beide groepen is de beleving bij het stoppen met werken uiteraard anders: gaat u de nieuwe periode samen of op eigen houtje  invullen?
 
Doelstelling
Doel van het traject is het vergroten van het inzicht in de eigen situatie en ieders behoeften en wensen daarbij. Er is aandacht voor het intensievere contact met huisgenoten en de wijze waarop je de nieuwe levensfase samen gaat invullen. Het leren afstand nemen van het bedrijf of de organisatie komt aan de orde. Ook hoe men de omgeving gaat verkennen op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor tijdsbesteding.
Ervan uitgaande dat men wil gaan genieten van de verworven vrijheden en de mogelijkheden ten volle wil gaan benutten, wordt ruim aandacht besteed aan de nieuwe deuren die opengaan.
 
Thema´s
In het traject besteden we aandacht aan de vijf levensgebieden, die de pijlers vormen van ieders identiteit:
Lichaam & Geest, Sociale Relaties, Materiële Situatie, Arbeid & Prestatie, Waarden & Inspiratie.
 

Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *