Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Resultaat:
Aan het einde van deze training heeft u:
  • Inzicht in de verschillende facetten van vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid.
  • Inzicht in de kaders en afspraken vanuit cao en overheid. 
  • Een eerste inventarisatie gemaakt van belangrijke aandachtspunten voor de eigen organisatie (m.b.v. de vitaliteitsscan). 
  • Een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak voor de OR. 
Programma:  
  • Korte presentatie van actuele inzichten, veel gehanteerde afspraken en verschillende benamingen van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
  • Invullen van de vitaliteitstest en spelen van het vitaliteitsspel (om een indruk te krijgen waar vitaliteit over gaat en wat voor de eigen organisatie belangrijke aandachtspunten kunnen zijn). 
  • Mogelijkheden schetsen voor de OR om het vitaliteitsbeleid vorm te geven. We besteden aandacht aan de eerste stappen door middel van doelgerichte acties.
Waarom:  
Sinds enkele jaren worden er in veel cao’s afspraken vastgelegd om medewerkers vitaal, met plezier en energiek, aan het werk te houden tot aan de pensioengerechte leeftijd. In de ene CAO is er sprake van een vitaliteitsbudget terwijl een andere een artikel opneemt onder de kop ‘duurzame inzetbaarheid’.  
Waar het in deze training om gaat is hoe de formele afspraken uit CAO en/of bedrijfsregeling
vertaald kunnen worden in acties die in de praktijk daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. U bemerkt dat vitaliteitsbeleid meer is dan afspraken over meer bewegen, gezonder eten en stoppen met roken. Met behulp van een vitaliteitsscan en een – spel worden de begrippen verhelderd en krijgt u tips over mogelijke interventies aangereikt. Tenslotte kunt u naar eigen bevindingen aandachtspunten en acties formuleren om de vitaliteit van medewerkers in uw organisatie te stimuleren.

Voor wie:  
OR-en die duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid op hun eigen prioriteiten lijstje hebben staan. Of natuurlijk OR-en die zich verder willen verdiepen in deze materie.


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis: