Invloed op arbeidsomstandigheden

Waarom?
Als het gaat om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden maakt de medezeggenschap het verschil. Uit een recent Europees onderzoek blijkt dat organisaties die formele medezeggenschap hebben veel vaker hun risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden beoordelen en aanpakken, dan organisaties waarin geen medezeggenschap is.  
Ook blijkt uit dit onderzoek dat voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting, bijvoorbeeld werk gerelateerde stress, de samenwerking tussen alle betrokkenen heel belangrijk is.  
De ondernemingsraad en de VGM-commissie hebben vanuit de wet- en regelgeving uitgebreide mogelijkheden en bevoegdheden om invloed uit te oefenen op de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie. 

Daarmee kunnen zij: 
 • bevorderen dat hun organisatie een goede invulling geeft aan de formele verplichtingen
 • er voor zorgen dat signalen van werkvloer serieus worden genomen
 • een bijdrage leveren aan het bewustzijn van medewerkers over risico’s en knelpunten
 • en het evenwicht tussen productiedruk en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bewaken.  
Voor wie?
Ondernemingsraden die invloed willen op arbeidsomstandigheden,  VGM-leden die nieuw zijn in medezeggenschap en VGM-commissies die een goede basis voor hun functioneren willen leggen.

Resultaat?
Aan het einde van deze training:
 • kunt u als ondernemingsraad of VGM-commissie uw invloed op de arbeidsomstandigheden in uw organisatie vergroten
 • heeft u zich een oordeel gevormd over de arbeidsomstandigheden in uw organisatie en de belangrijkste risico’s en knelpunten
 • weet u waarover en met wie u het overleg over de arbeidsomstandigheden kunt voeren en wat de bevoegdheden van de ondernemingsraad of VGM-commissie daarbij zijn
 • heeft u een aanzet gemaakt voor een activiteitenplan voor uw ondernemingsraad of VGM-commissie. 
 • Programma:   
 • veiligheids- en gezondheidsrisico’s met daarbij aandacht voor nieuwe thema’s zoals psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid 
 • de uitgangspunten en hoofdlijnen van de Arbowet en –regelgeving
 • de arbobeleidscyclus, lezen en beoordelen van de RI&E en het Plan van Aanpak
 • de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerkers en gecertificeerde externe deskundigen, en hun samenwerking met de medezeggenschap.
 • de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad en VGM-commissie
 • een ‘foto’ maken van het arbobeleid van de eigen organisatie
 • het benoemen van prioriteiten en deze vertalen in een activiteitenplan 
 • oefenen van overleggen en beïnvloeden 

Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *