OR en reorganiseren

Waarom?
Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Reorganisaties worden ingegeven door bezuinigingen, het ineenschuiven van twee organisaties na fusie of overname, enzovoorts.
Al deze veranderingen hebben gevolgen voor kwaliteit van de arbeid (werkgelegenheid, beloning) als voor de kwaliteit van de organisatie (cultuur, stijl van leidinggeven). Dat hierbij een rol voor de OR is weggelegd is evident. In de training is er aandacht voor de wettelijke bevoegdheden van de OR, maar vooral voor de invulling van de rol van de OR is relatie tot de rollen van bestuurder, leidinggevenden, werknemers en toezichthouders. In de training is ook ruimte om uw eigen ervaringen met reorganiseren te evalueren.

Voor wie?
OR-leden die zich willen voorbereiden op een aanstaande reorganisatie of willen leren van een reorganisatie die achter de rug is. 

Resultaat?
Na afloop van de training heeft u:
 • Inzicht in oorzaken en gevolgen van reorganisaties in een organisatie
 • Kennis van het ontwikkelen en uitvoeren van reorganisaties
 • Inzicht in de rol van de medezeggenschap
 • Kennis van de bevoegdheden van een OR krachtens de WOR
 • Een checklist reorganisaties met toelichting ontvangen
 • Praktische en direct toepasbare tips ontvangen voor succesvol reorganiseren

Programma?
Het programma van de training voorziet in informatie over:
 • Het herkennen van reorganisatieprocessen met onder meer aandacht voor organische veranderprocessen
 • Aanleidingen voor een organisatie om te reorganiseren
 • Opzet van een reorganisatieplan: fasering, communicatie, rol medezeggenschap, sociaal plan

Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op succesfactoren, knelpunten en valkuilen in een reorganisatieproces.
In relatie tot de medezeggenschap komen aan de orde:
 • De formele bevoegdheden van een OR cf. WOR-artikel 25 e.a.
 • Tips voor invulling van de rol van de OR en voor het organiseren van het adviestraject

Ten slotte wordt, onder het motto ‘Anders veranderen’ aandacht besteed aan de context van een reorganisatie en de rol van de OR daarin. Deze bestaat uit aandacht voor zowel de afbouw van de bestaande organisatie als de opbouw van de nieuwe organisatie:
 • Afscheid van vertrekkende collega’s
 • Perspectieven voor de werknemers die blijven
 • Participatie van medewerkers en OR in het proces
 • Cultuurverandering
 • Competenties medewerkers en stijl van leidinggeven
Vrijblijvend meer informatie ontvangen? Of direct een training aanvragen? Laat dan aan de rechterzijde van deze pagina uw gegevens achter of neem rechtsreeks contact op via:

Tel: 0343 - 473 440
Mail info@odyssee-groep.nl


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aanbevolen basis: