Masterclass Omgaan met de OR

Resultaat:
  • zicht op de hoofdlijnen en belangrijkste artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden
  • inzicht in de black box  “ondernemingsraad”
  • een opvatting hoe u de OR kan benutten voor uw beleid
  • antwoord op uw vragen uit uw praktijk. 
Programma:
  • formele rechten en plichten van de bestuurder  
  • de interne logica van een ondernemingsraad  
  • casuïstiek en ervaringen van een bestuurder
  • uitwisselen van ervaringen  
  • vragen
Waarom:  
Medezeggenschap is een zaak van de hele organisatie. Medezeggenschap krijgt vorm en inhoud in een samenspel tussen ondernemingsraad en bestuurder (directeur) en zijn HR-manager. Het betrekken van de OR in de verschillende fasen van de beleidscyclus versnelt de doorlooptijd van uw plan en besluitvorming. Het vergroot de betrokkenheid van medewerkers.
Dit samenspel tussen de wettelijke kaders en een praktische invulling staat centraal in deze middag.  
 
Voor wie:
Deze training is geschikt voor iedereen die vanuit een managementfunctie overleg voert of gaat voeren  met een ondernemingsraad.  
Natuurlijk ook voor HR-professionals en P&O-managers die vanuit hun taakinhoud een bijdrage leveren in het overleg met een ondernemingsraad.   


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *