Communicatie met achterban

Resultaat:
  • Een analyse van de achterban
  • Wie verstaan we onder de achterban
  • De OR kan op daadkrachtige wijze de achterban bereiken
  • De OR verstrekt niet alleen maar informatie aan de achterban, maar heeft ook een goed beeld van de wensen en ideeën van de achterban.
  • De OR kan de communicatie met de achterban beter vormgeven en weet welke communicatiemiddelen ze hiervoor tot haar beschikking heeft.
Programma:
  • Analyse van "wat houdt de achterban bezig"
  • Verbeter acties in communicatie
  • Communicatie mogelijkheden
  • Uitwerking actieplan waarmee elke OR direct in hun eigen praktijk aan het werk kan
Waarom:
Veel ondernemingsraden worstelen met de communicatie met hun achterban. Het is lastig om een goed contact met de achterban te krijgen en te onderhouden.  De OR informeert de achterban zoveel mogelijk en wordt op zijn beurt enkel geraadpleegd bij individuele problemen.
 
Een positief of negatief imago is belangrijk voor de kracht en macht van de OR. Dat imago wordt niet alleen bepaald door wat de OR feitelijk doet, maar zeker ook door wat de achterban ziet en hoort. Wat de achterban ziet en hoort wordt mede bepaald door het moment waarop, de taal waarin en de vorm waaronder je als OR informatie verstrekt en in gesprek gaat met mensen.
 
De training wordt begeleid door een deskundige trainer-adviseur. In het programma is volop ruimte voor gesprekken over uw ervaringen en voor uw vragen. Door een dynamische aanpak is de dag sneller voorbij dan u zou willen.

Voor wie:
Een training als deze is belangrijk voor alle leden van de OR!


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
 

Aansluitend vervolg: