Annelies Dekkers

Mensen en organisaties boeien mij. Vanuit die innerlijke gedrevenheid is het motiveren van mensen tot nieuw, effectief gedrag een uitdaging. Daarnaast ben ik van mening, dat iedereen elke dag leert. Ook ik leer dagelijks van de vrijwilliger die met bezieling zijn werk doet, tot de manager, die een eigen, authentieke aanpak voorstelt. Door te focussen op het lerend vermogen van mensen in organisaties merk ik, dat dit leidt tot  zichtbare resultaten, energie en voldoening.

Annelies Dekkers

'Ook ik leer dagelijks van de vrijwilliger die met bezieling zijn werk doet, tot de manager, die een eigen, authentieke aanpak voorstelt'
Echte verandering komt van binnenuit. Het heeft te maken met het willen veranderen van ingesleten patronen en kritisch durven kijken naar het eigen gedrag. Vanuit mijn 14-jarige ervaring als trainer-adviseur bij Odyssee, meen ik, dat het motiverend werkt om een appèl te doen op professionaliteit, zelfsturing, pro-activiteit en authenticiteit. Vervolgens is het implementeren en borgen van veranderingen van cruciaal belang. De verandering werkt dan in iedere omgeving als een olievlek.

Als geregistreerd senior supervisor en coach stimuleer ik de ontwikkeling van mensen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van coaches, trainers, supervisoren en intervisoren en in het werken aan persoonlijke effectiviteit o.a. bij het Ministerie.

Casussen

Artikelen