Kees van Eijden

In mijn werk met ondernemingsraden hecht ik veel waarde aan het creëren van een goede, ontspannen sfeer. De vraag van de klant staat daarbij altijd centraal. Goed luisteren en daar op een vaak humoristische manier op reflecteren vormt het fundament van mijn trainingen. Hoewel ik oog heb voor alle individuele aandachtspunten, vormt toch het groepsproces, de team building het hart van de trainingen. Ik vind het een uitdaging om daar op een creatieve manier aandacht aan te besteden.
Het materiaal dat ik tijdens de trainingen aanreik, is een afgewogen mix van actuele theorieën en aanschouwelijke praktijkvoorbeelden. Om voldoende afwisseling te creëren tijdens de trainingen voeg ik vaak intermezzo’s, kleine praktijkoefeningen in, die gericht zijn op de onderlinge samenwerking.

Kees van Eijden

‘Een goed op elkaar ingespeeld team vormt de basis van een goed functionerende OR’
Ik heb een jarenlange ervaring opgebouwd met zeer diverse vormen van medezeggenschapsorganen van organisaties uit de bouw- en industriesector. Daardoor ben ik goed ingevoerd in de specifieke vraagstukken en kwesties die bij dergelijke ondernemingen spelen, zoals reorganisaties en fusies. Ik ben een generalist met één duidelijke specialisatie: Arbeidsomstandigheden. Om niet steeds op de vertrouwde oplossingen terug te vallen en ook meer op zoek te gaan naar minder voor de hand liggende invalshoeken heb ik me de laatste jaren verdiept in methodieken die uitgaan van Creatief Denken. Deze benaderingswijze heeft al menig interessant resultaat opgeleverd en voor veel afwisseling tijdens mijn trainingen gezorgd. In mijn optiek draait medezeggenschap niet enkel om het stellen van kritische vragen of het stellen van eisen, maar veel meer om het samenwerken en samen bedenken hoe je van jouw werkplek en die van je collega’s een plek kunt maken waar je graag bent, waar je goed kunt functioneren en waar je je betrokken bij voelt.

Creatief Denken

Trainer-adviseur Kees van Eijden legt uit dat er voor veel ondernemingsraden nog veel te winnen valt. Maar om de zaken anders aan te pakken, moet je wel leren om anders, lees creatiever, te denken.