Hans van Teijlingen

Hans van Teijlingen is in de rol van organisatieadviseur gespecialiseerd in advies in relatie tot medezeggenschap. Als adviseur van zowel medezeggenschapsorganen als bestuurders, heeft hij met succes diverse adviestrajecten afgerond in de publieke en industriële sector. Zijn advies wordt gevraagd als sprake is van veranderingen ten gevolge van fusie of reorganisatie en daarnaast is hij regelmatig betrokken bij kwesties op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. In deze context concentreren zijn activiteiten zich op de inrichting van het medezeggenschapsproces en de positionering van het medezeggenschapsorgaan als volwaardig gesprekspartner.

"Moderne medezeggenschap heeft beslist toegevoegde waarde voor een organisatie."
Een specifiek thema waar hij ruime ervaring in heeft is ‘Modernisering van medezeggenschap’. Deze expertise wordt ingezet wanneer bestuurders of ondernemingsraden hem vragen de huidige medezeggenschap te evalueren en te komen met voorstellen voor nieuwe vormen van medezeggenschap. Rekening houdend met beider belangen, is zijn advies gericht op optimalisatie van het zeggenschapsproces met ruimte voor actieve participatie en gelijkwaardigheid in overleg.

Modernisering medezeggenschap

Onder de titel ‘Modernisering medezeggenschap’ helpen we organisaties bij het ontwerpen of herontwerpen van de medezeggenschap. Adviseur Hans van Teijlingen vertelt meer over onze werkwijze.
De jarenlange ervaring met medezeggenschap heeft geleid tot een fascinatie voor waar betrokkenheid van werknemers toe kan leiden. Hij heeft ervaren dat een constructieve dialoog tussen bestuurder en werknemers leidt tot betere besluiten. Hierdoor functioneren organisaties beter en zijn ze succesvoller.

Persoonlijke kwaliteiten (uit klantevaluaties)

■  Betrouwbaar
■  Klantgericht
■  Consciëntieus en toegewijd
■  Analytisch