Eric Veening

Inspiratie is een voorwaarde voor het opdoen van nieuwe kennis en het realiseren van gewenste gedragsveranderingen. Met een dynamische en creatieve stijl van trainen zijn mensen in een ontspannen sfeer blijvend te boeien en te raken.

Eric Veening

"Wees jezelf, blijf fris, maak plezier en ga samen doortastend voor resultaat en succes!"
Als bedrijfskundige weet ik dat ontwikkelingen in de maatschappij van invloed kunnen zijn op de strategie en het beleid van een organisatie; complexe vraagstukken op intelligente wijze verbinden en terugbrengen tot de essentie heeft daarbij mijn voorkeur.

Een veranderde strategie en nieuw beleid van een bedrijf raakt mensen. Het is dan goed om deze mensen vroeg te betrekken om de kwaliteit van de gemaakte keuzes en de betrokkenheid te vergroten; samen met een kritische blik tot verbetering komen!

Samenwerking binnen een team veronderstelt respect voor verschillen, heldere gezamenlijke doelen en het behalen van concrete resultaten; een doordachte werkwijze en krachtige overtuiging zijn daarbij onmisbaar!
Overtuiging huist in het individu en het is uiteindelijk de mens die veranderingen van een team, organisatie of de maatschappij mogelijk maakt. Vandaar dat ik altijd oog heb voor de mens achter de deelnemer. Door mezelf af en toe zelf kwetsbaar op te stellen, lukt het om op prikkelende wijze mensen een spiegel voor te houden!

Als voorbeeld van het bovenstaande kan ik samen met medewerkers en directie een professionele SWOT-analyse maken. Daarbij zorg ik dat de inzichten van alle deelnemers meegenomen worden, de methodiek goed wordt gebruikt, de belangrijkste ontwikkelingen met praktijkvoorbeelden herkend worden en dat alle deelnemers na afloop met overtuiging en plezier de oplossingen voor de toekomst krachtig kunnen presenteren.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Eric Veening, trainer-adviseur, vertelt over NLP. Aan de hand van deze methode leert u om effectiever invloed uit te oefenen op en beter te communiceren met uw omgeving.