Arend Compagner

Na 18 jaar ervaring als medezeggenschapstrainer richt ik mij als trainer-adviseur op het dynamische evenwicht tussen inhoud- en betrekkingsniveau. Hoe wordt een ondernemingsraad die partner die hij vanuit artikel 2 van de WOR zou kunnen of zelfs moeten zijn? Wat houdt partnerschap precies in en waar liggen vooral kansen wat betreft invloed uitoefenen op besluitvorming? Het ‘wat’ is in deze erg belangrijk, maar het ‘hoe’ (de weg er naar toe) ook. En met humor, warmte en uitdaging als belangrijke ingrediënten. En met als basis de woorden uit de visie van Odyssee: gezamenlijke verantwoordelijkheid, verbindende relatie en dialoog tussen OR en bestuurder, wederzijdse betrokkenheid en invloed, het ontwikkelen van de mens, het team en de organisatie met als hoogste doel dat de organisatie een waardevolle rol in de samenleving kan vervullen.

Arend Compagner

'Inmiddels heb ik geleerd dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden'
Dit betekent dat ik een meer inspirerende, motiverende stijl van trainen inzet tijdens de trainingen. Mijn inspiratie haal ik uit bewustwording. Weten wie ik ben, welke overtuigingen ik meegekregen heb, welke kwaliteiten me passen als een oude jas, waar ik mezelf verder kan ontwikkelen.

Als trainer-adviseur word ik geboeid door groepsprocessen. Wat wordt er gezegd, maar vooral wat speelt er onderhuids en wordt niet uitgesproken. Wat zijn bewuste processen en waar spelen onbewuste processen een zodanige rol dat het groepsproces verstoord wordt. Als team een doel hebben, taken goed verdelen en de juiste procedures volgen. Natuurlijk altijd gebaseerd op de inhoudelijke kant van de zaak. Maar (h)erkennen wat de ander beweegt, is een onderdeel om samen te werken en de doelen ook te verwezenlijken. Ik vind het leuk om praktijksituaties na te spelen zodat de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst wordt. Warmte, humor en uitdaging zijn pijlers waarmee ik als trainer aan de slag ga. Afgelopen jaren heb ik als trainer/coach meer zicht gekregen op de belemmering die overtuigingen van OR-leden hebben op effectiviteit en efficiëntie.

Mijn expertises zijn:

  • Met teams waar samenwerking stokt, kort en oplossingsgericht aan de slag. Is er een operatie nodig of kan volstaan worden met  een pleister en aai over de bol?
  • Timemanagement
  • Assertiviteit
  • Slim communiceren (ook met de bestuurder)
  • Teambuilding
  • Nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Netwerkorganisaties en rol en positie van de medezeggenschap.

Publicaties uit de ORinformatie :