Opening Dialoogplein Nederland

oktober 2018

Open zelf Dialoogplein Nederland, de plek waar inspireren, betrekken en co-creëren eigentijds vorm krijgt. Kom 5 november (16.00 uur) en ga samen met de initiatiefnemers in dialoog over het ‘daarom’ van een dialoogplein.

Logisch om Dialoogplein Nederland te openen in de landelijke Week van de Dialoog. Het programma sluit aan bij het thema van deze week; “Elkaar zien”.

Ontdek hoe het Agoramodel (pleinmodel) helpt om elkaar als mens te zien. Erno Eskens, programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte, beschrijft de acht sferen van dit model, dat onze complexe wereld simpeler maakt. Veronique Timmerhuis, algemeen secretaris van de SER, verricht de opening met de SER-visie op het belang van de dialoog tegen de achtergrond van het huidige tijdsgewricht.

Direct in dialoog met elkaar. De initiatiefnemers van het Dialoogplein gaan samen met de deelnemers in de zaal in dialoog. Waarom is een dialoogplein een goed idee? Wat bereiken we met een dialoogplein? Stel vooral ook je eigen vraag!

Bekijk hier het programma.

Odyssee is een van de partners van het Dialoogplein.