HELP! Hoe beginnen we….?

Onlangs ontving ik een mailtje met de vraag “Erik kun je ons op gang helpen, want hoe pakken we dit aan?” Ruimer geformuleerd kan bijna niet! “Natuurlijk kan dat maar waarmee?” Is dan mijn standaardantwoord voor een niet standaardoplossing.

Stel je begint vol goede moed als ondernemingsraad. Een aantal oude leden nemen afscheid en een aantal nieuwe leden schuiven aan. Geregeld, aan de slag denk je dan. Afspraken maken, vergaderdata in agenda’s noteren en aan het werk. Na wat weken blijkt het allemaal toch niet eenvoudig! Want er zitten allerlei verschillende mensen aan tafel die andere ideeën hebben over hoe medezeggenschap vorm gegeven moet worden. De ervaren OR leden die zijn vertrokken hebben daarmee ook hun kennis meegenomen en de ‘Waarom vraag’ is nog niet beantwoord! 

Eerste optie, zelf alles weer stap voor stap ontdekken wat veel tijd kost want dezelfde taal spreken is al een uitdaging. Het grootste gevaar? Doelen die je wilt realiseren realiseer je niet. 

 Herkenbaar? 

De tweede optie, zorg dat iedereen dezelfde basiskennis heeft en neem de tijd om de ‘Waarom vraag’ te beantwoorden en spreek verwachtingen uit. Maak daarna een vertaling hiervan naar de actuele situatie in de organisatie en ten slotte maak duidelijke en vooral haalbare werkafspraken. 

 De OR van Zorg en Zekerheid verwoordde het zo in hun nieuwsbrief:  
“Recent hebben wij met veel plezier onder begeleiding van Erik een intensieve training gevolgd. Over de bevoegdheden van een OR, hoe deze mag opereren en zich kan organiseren. Het begint allemaal met het formuleren van een gedeelde missie en visie. Daarna hebben we ons bezig gehouden met het formuleren van werkwijze en zijn we gekomen tot een realistisch werkplan” 

Klinkt redelijk standaard maar dat is het absoluut niet! Levert het een goede basis op zeker weten! Maar is het dan klaar? Welnee dan begint het pas! Ook het vervolg komt niet vanzelf, hiervoor moet je de tijd nemen maar vooral zelf in actie komen. 

 Hoe je de ‘Waarom vraag’ kunt beantwoorden’? 

  • Tip 1. Associeer met elkaar hoe medezeggenschap in je organisatie eruit kan zien over 3 of 4 jaar( het einde van de nieuwe zittingsperiode) 
  • Tip 2. Vraag iedereen naar zijn/haar overtuigingen hierin.  
  • Tip 3. Oordeel niet in deze gesprekken, luister en vraag door!  
  • Tip 4. Welk beeld ontstaat nu als stip op de horizon?
  • Tip 5. Praat nu pas door over hoe je daar wilt komen en welke hulpbronnen je daarvoor nodig hebt. 

Een voorbeeld dat een standaard trainingsmodule niet werkt! Maar wel vertaald kan worden naar op maat gemaakte ondersteuning. 


Over Erik

Mijn ambitie ligt bij het begeleiden van ondernemingsraden (teams) in veranderingsprocessen. Door teams te begeleiden in termen van mensen stimuleren in hun ontwikkeling, het trainen en coachen op vaardigheden en teams zowel inhoudelijk als procesmatig te adviseren.