Hieronder vindt u onze blogs over Medezeggenschap.
Deze staan in aflopende datumvolgorde gesorteerd.
Lees ook onze blogs over Pensioen in Zicht en Vitaliteit

Medezeggenschap

Betere vergader uitkomsten krijg je zo!
Als ik op een feestje vertel dat ik die dag veel vergaderingen heb gehad, dan weet ik wat ik kan verwachten aan reacties. Geen jaloerse of geïnteresseerde blikken, maar waarschijnlijk een wat vermoeide en kritische blik: zonde van je tijd. Wie echter bewust is van verschillende processen tijdens een vergadering, kan het een stuk effectiever worden, en (niet onbelangrijk): een stuk leuker! !
Lees hier verder!


Zó kun je als OR invloed uitoefenen op de werkdruk
Wat ik als OR-adviseur en -trainer regelmatig merk, is dat het thema Werkdruk vaak terugkomt in OR-land. Terecht, omdat te hoge werkdruk één van de grootste veroorzakers is van langdurig ziekteverzuim. En bij een burn-out ben je eigenlijk al te laat want de eerste uitvallers met andere ziekteverschijnselen zijn hen al voorgegaan. Zes tips om als OR invloed uit te oefenen op de werkdruk.
Lees hier meer


Niek Sibbel werd verleden jaar als Odyssee adviseur gevraagd om een flinke reorganisatie te begeleiden bij een groot bedrijf. De bedrijfsstructuur moest wezenlijk anders en er moest dan ook van alles in deze organisatie op de schop: de inrichting van het hoofdkantoor, die van de verschillende vestigingen, de bedrijfsformule, de manier van distributie. Het verzoek van de OR aan mij als OR-adviseur was om hen te helpen om goede werkbare afspraken te maken en opbouwende en toch kritische medezeggenschap te leveren. 


Duurzame Inzetbaarheid zet je als OR niet zomaar op de agenda!

We weten het inmiddels wel. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en we moeten allemaal langer doorwerken. Voor de één is dat een groot plezier is en voor de ander is het een opgave. Bij deze laatste groep zie je dat medewerkers op den duur minder productief worden en het risico lopen dat ze niet meer aan de eisen van hun werk kunnen voldoen. Een onderwerp dat ook voor OR-en belangrijk is en waarmee in de praktijk vaak mee wordt geworsteld.
Lees hier verder

Bepaald is dat in het instemmingstraject de OR onder andere zal moeten beoordelen of de persoonsgegevens van medewerkers rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. Vrijwel iedere ondernemingsraad in Nederland zou dan ook ruim vóór 25 mei aanstaande een instemmingsverzoek moeten ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe hun organisatie aan de nieuwe wettelijke verplichtingen denkt te gaan voldoen. 

Beluister het Luisterboek van de online AVG-Cursus!
Als je echt iets structureel en duurzaam wilt veranderen, blijkt dat een weg van lange adem te zijn. Als er onderdelen in het veranderingsproces ontbreken, krijg je een ongewenste uitkomst. Dat geldt ook als je als OR iets wilt aanpakken. Lees de noodzakelijke ingrediënten.
Een paar weken geleden was ik op een receptie van een OR-lid. Veertig jaar in dienst van de organisatie en dat was reden voor een feestje. Tien jaar geleden was dit zijn afscheidsreceptie geweest maar door het verhogen van de AOW-leeftijd en afschaffen van VUT en andere regelingen mocht hij nog een paar jaar. Voor hem totaal geen probleem maar voor veel collega's wel. 
Het eind van jaar nadert. We maken op alle mogelijke manieren de balans op. Wat is er terecht gekomen van voornemens, doelstellingen, targets en de uitdagingen die we het afgelopen jaar zijn aangegaan? Ook in veel organisatiebeleid zit een jaarcyclus. In bijvoorbeeld businessplannen en financieel beleid. Aan het einde van zo'n jaar wordt het gevoerde beleid geevalueerd. Ook in het beleid voor veilig en gezond werken is het nuttig om minimaal een keer per jaar de balans op te maken. De jaarlijkse evaluatie van het arbobeleid. Hoe is uw ondernemingsraad daarbij betrokken?
In het voorgesprek van een training vraagt een Ondernemingsraad aan mij, als hun trainer/adviseur, hoe de OR meer invloed kan krijgen op het beleid van de organisatie. De OR heeft het gevoel dat hij steeds achter de besluitvorming aanloopt. Advies- en instemmingsaanvragen komen te laat binnen of worden helemaal niet ingediend. De helft van de OR heeft al de conclusie getrokken dat als de OR opnieuw gepasseerd wordt hij naar de rechter moet stappen.
Stel je begint vol goede moed als ondernemingsraad. Een aantal oude leden nemen afscheid en een aantal nieuwe leden schuiven aan. Geregeld, aan de slag denk je dan. Afspraken maken, vergaderdata in agenda’s noteren en aan het werk. Na wat weken blijkt het allemaal toch niet eenvoudig!
Nepnieuws domineert momenteel het nieuws en was most trending toppic op Twitter. En tegelijkertijd zijn verhalen die niet gebaseerd zijn op feiten van alle tijden. Ook binnen organisaties wordt er vrolijk op los geroddeld en complotten verzonnen. De hoogste tijd dat OR en bestuurder de handen ineenslaan.
Om grip te krijgen op de begroting van uw organisatie is het belangrijk om te begrijpen hoe de begrotingscyclus in uw organisatie werkt. Met de volgende 7 stappen en bijbehorende tips voor de ondernemingsraad bent u goed voorbereid op het komende financiële jaar.
Ondernemingsraden doen vaak hun uiterste best om de relatie en de communicatie met hun bestuurder goed te houden. Op zich niets mis mee. Sterker nog, als trainer-adviseur ben ik groot voorstander en promotor van constructief overleg tussen beide partijen. Maar er zijn grenzen. En soms moet je er even overheen.
Medewerkers zijn het ‘human capital’, hoorden we in de jaren ‘80, en nu draait al- les om ‘de professional’. Waarom weet deze zich niet betrokken bij besluitvorming?
Samen werken aan samenwerken.’ En: ‘je inzetten voor meerwaarde door inbreng van medewerkers.’
Vanaf 1 juli 2017 zijn de wijzigingen in de Arbowet van kracht. De betrokkenheid van werkgever en werknemers bij arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal. Dat is nodig ook. De OR moet betrokken worden bij de invulling en uitwerking van de wijzigingen. Niets doen is geen optie!
Mensen en organisaties veranderen. Hierin past de ‘traditioneel’ vormgegeven MZ niet meer! Voor de OR is het de uitdaging om flexibel vanuit verschillende rollen een toegevoegde waarde te leveren zodat medewerkers beter gehoord en betrokken worden in besluitvorming. Oftewel, hoe gaat de OR mee in al deze veranderingen?